Tags

Now three Christmas gift on reiko.

 

 

[Style Notes]
Kimono, Dress: reiko
-reiko-christmas-kimono-tree – free
-reiko-kin-no-hosi-2-gold – free
-reiko-sailor-b – free